Språkskolans fritidshem

Båda skolenheterna har ett eget fritidshem. Fritidshemmen erbjuder omsorg för elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Varje dag erbjuder fritidshemmet pedagogiskt planerade aktiviteter med utgångspunkt i skolans och fritidshemmets styrdokument och arbetet leds av pedagogiskt utbildad personal.

Ambitionen är att utifrån olika förutsättningar, erbjuda en verksamhet som ger eleven trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, intresseväckande och lärorik. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Det är viktigt att fritidshemmet har ett nära och förtroendefullt samarbete med elevens vårdnadshavare.