Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby

Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att driva religiöst, politiskt och kulturellt obundna, självständiga friskolor med förskolor och fritidshem med god kvalitet. Verksamheterna skall också verka för att främja barns och ungdomars aktiva två- och flerspråkighet.

Ansök redan idag
Två elever som jobbar på sina datorer

Allmänt om Språkskolan i Upplands Väsby

Om du väljer att sätta ditt barn i våra verksamheter så kan ditt barn gå tryggt under det gemensamma taket från 1 år – 15 år. Vi erbjuder kvalitativ utbildning, ändamålsenliga skollokaler, skolbibliotek och personal som arbetar för barnets bästa i ett gott samarbete med dig. Hos oss får ditt barn näringsriktig och god mat som tillagas av vår egen kock. Skolan bekostas av allmänna medel och har inga skolavgifter.

Miljö

Språkskolan ligger i Smedby omgiven av vacker natur. Vikingagården Gunnes Gård och Smedbyskogen ligger så nära att även de allra minsta barnen kan promenera till olika naturupplevelser. Skogen fungerar som ”ett extra klassrum” för våra elever. Många ämnen kan få inspiration där; inte minst ämnen Idrott och hälsa samt Naturkunskap. Verksamheten på skolgården och förskolans gård utvecklas kontinuerligt. Där finns bland annat tillgång till fotbollsplan och lekbod. Intill Språkskolan ligger även en välbesökt parkour-bana, multisportbana och utegym samt flera lekplatser.

Föräldrasamverkan

Vi värnar om gott samarbete med vårdnadshavare. Samverkan sker genom kontinuerlig kommunikation samt utvecklingssamtal och föräldramöten. Vårdnadshavare till våra elever är välkomna att besöka vår verksamhet under en dag och att delta i de föräldraforum vi anordnar.