Kontakta oss

Språkskolan i Upplands Väsby
Org.nr. 816000-5966
Ryttargatan 275
194 71 Upplands Väsby

08-590 809 91 (Sverigefinska skolan)
skolan@sprakskolanvasby.se

08-590 771 23 (Engelska skolan)
skolan@sprakskolanvasby.se

073-1451 970 (Förskolan)
forskolan@sprakskolanvasby.se

För att komma i kontakt med personal på Språkskolan, vänligen maila förnamn.efternamn@sprakskolanvasby.se
Vårdnadshavare till våra barn och elever hittar alla nödvändiga dokument och all nödvändig information på vår lärplattform infomentor.

Synpunkter på vår verksamhet

Enligt 4 kap. 8§ Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter mot utbildningen. Alla synpunkter som kan bidra i vårt förbättringsarbete är välkomna. Materialet är en viktig del av vårt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Skriftligt ris och ros hänvisas till styrelsen@sprakskolanvasby.se.